Електротехничар електронике

Електротехничар електронике је четворогодишње занимање.
Ово је веома перспективно занимање и пружа широко образовање из различитих области електронике са специфичностима као што су аутоматика и роботика, мерна и регулациона техника, електроника у медицини, сервисирање и одржавање рачунара. Опремљене лабораторије и кабинети, као и стручан професорски кадар пружају ученицима основу за самосталан рад и основу за даљи наставак школовања.