Електротехничар информационих технологија

Електротехничар информационих технологија је четворогодишње занимање.
Основни циљ образовања ученика на овом занимању је стицање знања и вештина за рад у индустрији информационих технологија, која је данас веома атрактивна. То су области програмирање, веб програмирање, веб дизајн, базе података, рачунарске мреже, заштита софтвера, електронско пословање, хардвер и сл. Наставу изводи тим обучених и преданих професора у добро опремљеним кабинетима.
Осим стручног знања које их оспособљава за рад у ИТ индустирји, ученици овог смера стичу одличну основу и предзнање за наставак школовања у правцу информационих технологија и техничких наука.