Јавне набавке - Обавешења

26. 3. 2018. Обавештење о закљученом уговору

7. 3. 2018. Одлука о додели уговора

27. 2. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

27. 2. 2018. Измена конкурсне документације

27. 2. 2018. Захтев за додатно појашњење

21. 2. 2018. Конкурсна документација (набавка електричне енергије за 2018. годину)

21. 2. 2018. Позив за подношење понуде

14. 2. 2018. План јавних набавки за 2018. годину

4. 4. 2017. Обавештење о закључивању уговора (електрична енергија)

9. 3. 2017. Одлука о додели уговора

23. 2. 2017. Конкурсна документација (набавке електричне енергије) Позив за подношење поднуде

21. 2. 2017. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

13. 2. 2017. Одлука о обустави поступка јавних набавки

10. 2. 2017. План јавних набавки за 2017. годину