showbox app download | Техничка школа - Чачак

Ovde možete pogledati tabele opšteobrazovnih predmeta    i stručnih predmeta   

 
Profil elektrotehničar elektronike uveden je sa idejom da se obrazuje univerzalni elektrotehničar, koji će, s obzirom na širok dijapazon znanja iz mnogih oblasti, moći relativno lako, uz dodatne kurseve, da se uključi u sve oblasti rada u domenu elektronike.
 
 
 
Elektronika je široka oblast koja se bazira na korišćenju poluprovodničkih elemenata (tranzistora, dioda, integrisanih kola, pojačavača) tj. njihovoj primeni u radio i TV tehnici, telefoniji, uređajima za daljinsko upravljanje, uređajima za kontrolu procesa u industriji, računarskoj tehnici, medicinskim instrumentima...
 
 
Elektrotehničar elekronike se osposobljava  za:
  • obavljanje tehnoloških postupaka u proizvodnji pasivnih, aktivnih i elektromehaničkih komponenata,
  • obavljanje tehnoloških poslova u primeni elektronskih komponenata,
  • rad na merenju i ispitivanju u proizvodnji i primeni elektronskih komponenata,
  • rad na pripremi i izradi elektronskih komponenata.
U drugom razredu se pored opštestručnih predmeta (Osnove elektrotehnike 2, Električna merenja, Elektrotehnički materijali, Primena računara u elektrotehnici , Praktična nastava) izučavaju i užestručni predmeti specifični za ovo zanimanje. To su Elektronika 1  i  Osnove telekomunikacija. U trećem razredu dominiraju užestručni predmeti: Merenja u elektronici, Elektronika 2, Digitalna elektronika, Elektronski pojačavači, Računari i programiranje. Četvrti razred obiluje stručnim predmetima: Elektronski medicinski uređaji, Osnove automatskog upravljanja, Mikroprocesori sa elementima programiranja, Visokofrekvencijska elektronika i Elektroenergetika. U školi postoje dobro opremljeni kabineti i laboratorije za sve stručne predmete, tako da se sva teorijski stečena znanja na vežbama proveravaju na laboratorijskim vežbama.
 
 
Po završetku četvorogodišnjeg školovanja učenici polažu maturski ispit koji se sastoji iz maturskog rada koji se radi iz nekog od gore navedenih predmeta ( po  izboru) i pismenog ispita iz maternjeg jezika i jednog izbornog predmeta takođe iz nekog od gore navedenih predmeta. Po završetku maturskog ispita učenici dobijaju diplomu elektrotehničara elektronike. Mogućnosti zapošljavanja su u mnogim preduzećima koja se bave proizvodnjom elektronske i telekomunikacione opreme, audio i video opreme, opreme za video nadzor, elektronskih medicinskih uređaja, održavanjem te opreme ili u servisima za servisiranje te opreme. Elektrotehničarima elektronike su takođe otvorena vrata na tehničkim fakultetima pošto sem dobre stručne osnove dobijaju i dobru osnovu iz matematike koja je neophodna za upis tehničkih fakulteta. Učenici, naravno, sa diplomom četvorogodišnjeg obrazovanja mogu da upišu i ostale fakultete koji ne moraju biti tehničke orijentacije.