showbox app download | Техничка школа - Чачак

Ovde možete pogledati tabele opšteobrazovnih predmeta    i stručnih predmeta    

Ovo zanimanje je jedno od najatraktivnijih trogodišnjih zanimanja na području rada elektrotehnike zbog velike mogućnosti zapošljavanja u velikom broju preduzeća, a na prvom mestu u elektroprivredi Srbije. Uža stručnost elektromontera je rad u preduzećima koja se bave proizvodnjom komandnih i razvodnih postrojenja. Budući elektromonter mreža i postrojenja osposobljava se kroz trogodišnje obrazovanje za postavljanje i održavanje instalacija i električnih mreža (nadzemne i podzemne za rasvetu naselja i puteva) niskog i visokog napona. Postavlja i demontira razvodne ormare i posebne mreže za zaštitu od električnog udara, održava transformatorske i komandne stanice, dalekovode i ostale elektroenergetske sisteme.Potrebno je da bude spretan, oprezan i veoma odgovoran. Uglavnom radi u timu i u raznim vremenskim uslovima. Radno se vreme po često prilagođava zahtevima posla. Može da radi u raznim preduzećima, servisima i u elektroprivredi Srbije. Takođe može da osnuje sopstveni servis ili firmu ili da razvija posao u trgovini elektroopreme.Nastavak školovanja za učenike koji su završili neki od trogodišnjih obrazovnih profila moguć je u vidu jednogodišnje specijalizacije, dokvalifikacije ili prekvalifikacije.